Không có con nào nhỏ cả | Truyện cười

Có một ông nông dân vốn tham ăn. Một hôm anh bắt được 3 con cá rô, anh đem về nhà làm trui định làm mồi để lai rai. Thằng con ba tuổi thấy cha nướng cá cứ đòi ăn khóc hoài. Mẹ nó lên tiếng dụ nó:

– Cha chả! Kìa con coi kìa, cá cha nướng vàng quá xá, nín đi rồi cha cho ăn.

Anh ta quát:

– Vàng gì chứ! Cá chứ có phải nghệ đâu mà vàng?

Thằng nhỏ khóc thét lên, mẹ nó lại dỗ:

– Kìa kìa, con cá béo dữ, nín đi rồi cha cho ăn.

Cha thằng nhỏ nổi quạu:

– Cá chứ có phải thịt mỡ đâu mà béo!

Thằng nhỏ cứ khóc hoài, dỗ quá trời mà nó không chịu nín, mẹ nó mới bồng lại trui cá:

– Này con! Đó, cá nướng cà…Để chín rồi cha coi con nào nhỏ, cha cho một con mà ăn nghen. Nín đi, đừng khóc nữa.

Cha thằng nhỏ nổi khùng lớn tiếng:

– Ba con bằng nhau hết, không có con nào nhỏ cả!

Post Comment