Truyện cười: Nguyên nhân

loading...

– MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy

– TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!

– MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi

– TVH: (Xách dép)

(Sưu tầm)

Share this post:

Related Posts

loading...

Leave a Comment