Truyện cười: Hiệu quả hơn

loading...

Hai anh chàng học sinh chuyên lí nói chuyện với nhau :

– Cậu tỏ tình bằng ánh mắt hay bằng lời nói?

– Bằng mắt.

– Sao vậy?

– Vì vận tốc ánh mắt nhanh hơn vận tốc âm thanh mà!

– Quả là chí lí!

(Sưu tầm)

Share this post:

Related Posts

loading...

Leave a Comment