Truyện cười: Cậy nắp bia..

Việt Nam, Mỹ, Nhật cung vao wán bar. Thằng Mỹ gọi 1 chai bia, lấy súng và bắn bay cổ nắp bia, rót vào ly. Thằng Nhật thì gọi 1 chai bai, lấy kiếm chém rớt nắp bia. Đến lượt VN, anh ta ngồi đó và nói:” bồi cho chai bia, mỡ nắp sẵn nha”…

Cả quán ngồi cười haha

Bia đem ra… người Việt Nam thả vào đó 1 quả lựu đạn US.

Vèo… cả chủ quán cũng ko thấy đâu nữa…

(Sưu tầm)

Share This Post

Post Comment